Upravit stránku

Politika BOZP společnosti Montáže Brož s.r.o.

Společnost Montáže Brož je lídr v oblasti instalace technologicky vyspělých regálových systémových řešení s více než 30letou celosvětovou zkušeností na trhu.

Montujeme automatizovaná skladovací zařízení pro velká distribuční centra. Se stovkami zaměstnanců a nejmodernějším vybavením. Abychom ujistili zákazníky o našem přesvědčení, že bezpečnost práce je v naší společnosti prioritou, vyhlašuje vrcholové vedení tuto politiku bezpečnosti práce.
  1. Přesné určení reálných potřeb a očekávání zákazníků, jejich plnění včetně orientace na zákazníka a jeho spokojenost a bezpečnost je prioritou všech zaměstnanců.
  2.  K vývoji a zlepšování zavedeného systému řízení zabezpečuje společnost dostupnost nezbytných zdrojů pro zajištění kvalitní práce, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce všech zúčastněných stran a osob. 
  3.  Vybíráme, kontrolujeme a hodnotíme dodavatele a zhotovitele a tím garantujeme kvalitu a bezpečnost prováděného díla.
  4. Systematicky zvyšujeme úroveň odborných znalostí a kvalifikaci zaměstnanců společnosti, včetně zlepšování pracovních podmínek, bezpečnosti a infrastruktury. 
  5. Dodržujeme požadavky platných právních a jiných předpisů, které se vztahují na činnost společnosti a zavedený systém řízení. 
  6. Zvyšujeme a prohlubujeme povědomí o kvalitě prováděné práce, ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce mezi svými zaměstnanci a zapojujeme do našich snah i naše obchodní partnery. 
  7. Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů a rizik vlastních činností a služeb na životní prostředí a bezpečnost práce a tím neustále zlepšujeme svůj environmentální a bezpečnostní profil. 
  8. Zavazujeme se k neustálému zlepšování systému managementu bezpečnosti práce. Preventivně předcházíme všem rizikům z hlediska kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce, předcházíme havarijním situacím, znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní a pracovní prostředí.
  9. Vyžadujeme od svých smluvních partnerů aktivní přístup ke kvalitě dodávaných materiálů a kvalitě prováděných prací, k ochraně životního prostředí a k odpovědnosti za bezpečnost práce. Tento přístup kontrolujeme a vyhodnocujeme. Dále pak komunikujeme se zainteresovanými stranami a spolupracujeme se státní správou.
  10. Komunikujeme se zaměstnanci, pracovníky a s jejich zástupci a zapojujeme je do zavedeného systému životního prostředí a bezpečnosti práce.
V Pardubicích dne 1. května 2021                    

Jiří Brož
CEO


Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti